Det fulde regelsæt

REGLER FOR KLUB SVANEN

Revideret marts 2017

 

 

Udover nedenstående regler, opfordres alle i Klub Svanen til altid at være hjælpsomme og give en hånd med.

 

Vi opfordrer alle, der møder op i Klub Svanen til at være bevidste om, at Klub Svanen er et fristed, hvor det er formålet, at man kan mødes til hyggeligt samvær og gode oplevelser.

 

Vi forventer, at alle har en forståelse for, at klubbens medlemmer alle er meget forskellige mennesker og det er noget vi synes er godt – og derfor skal der selvfølgelig være plads til os alle sammen – uanset vore forskelle.

 

Vi opfordrer alle fremmødte i klubben til ikke at tage konflikter med fra andre steder.

 

Hvis man har haft en dårlig dag eller dårlig oplevelse, som er svær at ryste af sig, må man meget gerne gøre klubbens personale opmærksom på dette, så personalet kan være bedst muligt forberedt på at vise et fornødent hensyn.

 

 

 

 • 1 – SPROG OG KOMMUNIKATION

 

 • 1.1

Enhver kommunikation imellem medlemmer, gæster og personaler skal altid foregå med respekt og under hensyntagen til vore forskellige forudsætninger.

 

 • 1.2

Man skal altid tale pænt til hinanden.

 

 • 1.3

Man ska altid tale pænt om hinanden.

 

 • 1.4

Vi accepterer ikke, at man bruger stødende ord, skældsord eller stødende slang-ord.

 

 • 1.5

Vi accepterer ikke, at man truer hinanden.

 

 

 

 • 2 – OPFØRELSE

 

 • 2.1

Mobning accepteres ikke i Klub Svanen.

Husk; der er forskel på mobning og drilleri. Drilleri synes begge parter er sjovt.

 

 • 2.2.A

Vi accepterer ikke nogen former for vold. Det betyder at man ikke må slå, sparke, bide, kaste med ting eller lignende. Hverken mod andre medlemmer, gæster eller personaler.

 • 2.2.B

Vi accepterer heller ikke nogen former for hærværk mod materielle ting i Klub Svanen.

 

 • 2.3.

Vi spreder ikke rygter i klubben.

 

 • 2.4.A

Vi accepterer ikke at medlemmer, gæster eller personaler møder op i beruset eller påvirket tilstand.

 • 2.4.B

Ved fester med Klub Svanen er det selvfølgelig i orden at være beruset, men kun så længe man opfører sig ordentligt og ikke er stødende eller generende overfor andre.

 • 2.4.C

Klub Svanens personale har ret til at nægte at servere yderligere alkohol for klubbens medlemmer eller gæster, hvis de vurderer, at personen har fået rigeligt at drikke.

 

 

 

 • 3 – INTERNET

 

 • 3.1

Det er ikke tilladt at surfe efter eller besøge hjemmesider med erotisk eller pornografisk indhold.

 

 • 3.2

Generelt gælder samme regler om opførelse på internettet på samme måde, som det ellers gælder i klubben. Det betyder også at det er ikke tilladt at mobbe eller tilsvine andre mens man er online.

 

 • 3.3

Det er ikke tilladt at lave ulovlige downloads når man bruger internettet i klubben.

 

 • 3.4

Det er ikke tilladt for medlemmer og personaler at være venner på Facebook.

 

 

 

 • 4 – MOBILBRUG

 

 • 4.1

Det er ikke tilladt se erotisk eller pornografisk indhold via sin telefon, mens man er i klubben.

 

 • 4.2

Det er ikke tilladt at vise andre erotisk eller pornografisk indhold via sin telefon.

 

 • 4.3

Det er ikke tilladt at videregive andre medlemmers telefonnummer, med mindre man har fået lov af ejeren af telefonnummeret.

 

 

 

 • 5 – FOTOGRAFERING

 

 • 5.1.

Medlemmerne og gæster må ikke fotografere hinanden, uden at have spurgt om lov først.

 

 • 5.2.

Ligeså gælder det også, at man ikke må ligge billeder ud online af andre, f.eks. på Facebook med mindre man har fået lov.

 

 • 5.3

Man må ikke dele billeder af andre via f.eks. SMS, med mindre man har fået lov.

 

 • 5.4.A

Klub Svanens personale tager billeder og videoer, som kan blive brugt på vores Facebook, hjemmeside og i vores nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at få taget portrætbilleder, skal du blot sige det til personalet når de fotograferer.

 • 5.4.B

Ved portrætbilleder menes, at det er et billede der har til formål at fremvise den enkelte person (eller flere personer). Det kunne f.eks. være et billede af et medlem, der har vundet en præmie eller et medlem som fremviser en ting.

 • 5.4.C

Ved større forsamlinger er det ikke muligt for personalet at undgå, at medlemmer eller gæster kommer med på billederne. Ifølge persondataloven må Klub Svanen gerne offentliggøre situationsbilleder.

 

 

 

 • 6 – MUSIK

 

 • 6.1

Der må kun spilles originale eller kopier af egne originale CD-plader i klubben. Det betyder, at der ikke må afspilles ulovligt downloadet musik.

 

 

 

 • 7 – SEX OG KÆRESTER

 

 • 7.1.

Det er ikke tilladt at lave seksuelle ting i Klub Svanen. Det betyder, at man gerne må kysse, holde hånd og kramme, men al anden seksuel adfærd accepteres ikke.

 

 • 7.2.

Man skal acceptere et nej. Det betyder, at hvis man f.eks. spørger en om de vil være kærester, så skal man acceptere, hvis den anden part ikke ønsker dette.

 

 • 7.3.

Man skal respektere hinandens grænser. Det betyder f.eks., at hvis et medlem ikke ønsker at kramme, skal man lade være. Hvis et medlem ikke ønsker at kysse, skal man lade være.

 

 • 7.4.

Det er ikke tilladt for medlemmer og personaler at være kærester eller have anden seksuel omgang.

 

 

 

 • 8 – MEDLEMSKAB OG GÆSTER

 

 • 8.1.

I Klub Svanen er alle velkomne – uanset om man kommer som gæst eller medlem.

 

 • 8.2

Alle medlemmer skal oplyse CPR-NR, når de meldes ind i Klub Svanen.

 

 • 8.3.A

Medlemskab koster per måned

For medlemmer over 18 år                                  Kr. 100,-

For medlemmer under 18 år               Kr. 30,-

For medlemmer under STU-forløb       Kr. 30,-

 • 8.3.B

Alle nye medlemmer får første måned af deres medlemskab gratis.

 • 8.3.C

Medlemmer der er under STU-forløb, har mulighed for at få studie-rabat på deres medlemskab, hvis de fremviser bevis på, at de er optaget på STU-forløb.

 

 • 8.4

Medlemskabet opkræves hver måned via e-boks eller post, hvis man er fritaget for e-boks.

 

 • 8.5

Klub Svanen har ikke mulighed for at tilbagebetale kontingent. Derfor skal du sørge for at snakke med klubbens personale i god tid, hvis du ønsker at melde dig ud af klubben. Klub Svanens personale kan altid oplyse dig om udmeldelsesfrister, hvis du skal undgå at få en regning.

 

 • 8.6.A

Gæster betaler kr. 10,- i baren, når de er på besøg.

 • 8.6.B

Alle gæster får første besøg gratis.

 • 8.6.C

Ved pårørende-arrangementer kommer gæster altid gratis i klubben.

 

 • 8.7

Gæster må generelt ikke optage pladser for klubbens medlemmer: det betyder, at de generelt set ikke må deltage i klubbens aktiviteter, med mindre det er aktiviteter, hvor man deltager som publikum.

 

 

 

 • 9 – TEAM BUTTERFLY

 

 • 9.1

Der må kun spilles originale eller kopier af egne originale CD-plader i Team Butterfly. Det betyder at der ikke må afspilles ulovligt downloadet musik.

 

 • 9.2.A

Team Butterflys medlemmer må ikke være beruset eller påvirket under en opgave.

 • 9.2.B

Dette gælder lige fra grejet afhentes på Regnbuen til det igen sættes på plads på Regnbuen.

 • 9.2.C

Medlemmerne må desuden heller ikke nyde alkohol under selve arrangementet.

 

 

 

 • 10 – BAREN

 

 • 10.1.

Man må kun købe 2 ting i baren på en klubaften.

 

 • 10.2.

Man må ikke skylde penge i baren. Dette gælder både medlemmer, gæster og personale.

 

 • 10.3.

Man skal betale pant, hvis man tager sin sodavand med hjem. Panten er 2 kroner.

 

 

 

 • 11 – KONSEKVENSER

 

 • 11.1

I tilfælde af, at der forekommer overtrædelser af de ovenstående regler, er det personalets ansvar at forklare den person, som har gjort noget forkert, at det ikke er i orden.

 

 • 11.2.A

Hvis overtrædelsen gentager sig flere gange eller er særlig grov, kan personalet tildele medlemmer eller gæster karantæne.

 • 11.2.B

Karantænens længde vurderes ud fra overtrædelsen og vurderes af personalet i samarbejde med klubbens leder.

 • 11.2.C

En karantæne betyder, at medlemmer eller gæster i en angiven periode ikke må komme i Klub Svanen.

 

 • 11.3.A

Ved voldsomme, gentagende eller meget grove overtrædelser, kan man blive helt bortvist fra Klub Svanen.

 • 11.3.B

Om der skal ske en bortvisning vurderes af personalet i samarbejde med klubbens leder.

 • 11.3.C

En bortvisning betyder, at man ikke længere må være medlem af Klub Svanen. Klub Svanen sørger for udmeldelse i forbindelse med en bortvisning. Hvis man er gæst, må man ikke længere komme i Klub Svanen som gæst eller medlem.

 • 11.3.D

Man kan godt få en bortvisning, selvom man ikke først har fået en karantæne, hvis overtrædelsen er yderst voldsom.

 

 • 11.4

I tilfælde af, at man yder hærværk på Klub Svanens eller Opalens ejendele, vil man blive holdt økonomisk ansvarlig, så skaderne kan udbedres.

 

 • 11.5.

Klub Svanen har pligt til at politianmelde eventuelle overtrædelser, hvis disse er i strid med den danske lovgivning.

 

 

 

 • 12 – REGLER

 

 • 12.1.

Regelsættet laves af klubbens leder, personale og klubrådet.

 

 • 12.2

Regelsættet skal altid være i overensstemmelse med eventuelle lovgivninger.

 

 • 12.3

Regelsættet revideres af både personale og klubrådet efter behov – gerne én gang årligt.