Nyhedsbreve

Hver anden måned udkommer klubbens nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet kan man læse om nye tiltag i klubben, vigtige informationer, de kommende aktiviteter og her finder man også en tilmeldingssedel, som man kan udfylde og aflevere i klubben, hvis man gerne vil deltage i nogle af aktiviteterne. Tilmeldingssedlerne bliver også delt ud i klubben.

OBS! Man kan ikke blive tilmeldt aktiviteter, der kræver deltagerbetaling, før man har betalt! Husk derfor at have betaling med, når du tilmelder dig aktiviteter, så du kan få en af de altid eftertragtede pladser.

Nyhedsbrevet kan købes i klubben til kr. 5,- eller man kan få det tilsendt på mail. Hvis man ønsker det tilsendt på mail, skal man oplyse mailen til personalet i klubben. Derudover vil man også altid kunne finde det aktuelle nyhedsbrev her på hjemmesiden.